O nás/členství

Český železničářský esperantský svaz (ČŽES) je členem mezinárodní organizace IFEF-Mezinárodní železničářské esperantské federace.
Mezi našimi členy jsou zájemci o železnici,příznivci techniky i cestovatelé,kteří mají projetý svět.
Zároveň ale patří mezi naše hlavní úkoly sjednocování esperantské odborné terminologie v rámci celého světa,o čež se stará Terminologická komise

O šíření Esperanta po odborné stránce se stará Odborná komise,která připravuje přednášky a také články do publikací. Jednou ročně se koná v některé ze členských zemí kongres IFEF.Na takovýchto kongresech si můžeme vyměňovat zkušenosti,
navštívit drážní i jiné místní zajímavosti.Součástí jsou i odborné přednášky a kulturní program. Taktéž je jednou ročně pořádán kongres ČŽES,který navštěvují i esperantisté z jiných zemí a stejně tak se i naši členové
zúčastňují různých setkání a kongresů v ostatních zemích. IFEF také vydává svůj vlastní časopis-Internacia fervojisto,v němž se můžete dočíst více o naší organizaci,různých setkáních
a železničních zajímavostech z celého světa,a to vše v mezinárodním jazyce Esperanto (ILo)
Pokud se chcete o tomto jazyce dozvědět více,nebo se jej začít i učit použijte odkaz Lernu!

Členem Českého železničářského esperantského svazu se může stát každý,kdo má jakýkoliv zájem o železnici
,a to jak pracovní,tak třeba i jen zájmový,a také se zajímá o mezinárodní jazyk esperanto (ILo)
Roční členský příspěvek je 300,-Kč
V tomto příspěvku je zahrnuto i odebírání časopisu Internacia fervojisto v elektronické podobě a současně jste členem Mezinárodního železničářského esperantského svazu IFEF,máte tedy slevu na účastnickém poplatku při kongresu IFEF

Možné je i členství bez odběru tohoto časopisu a to za 50Kč ročně,v tom případě jste členy ČŽES
Pokud máte zájem,či máte dotazy napište nám.


Naše vedení: Předseda/Prezidanto:
Jindřich Tomíšek čestný člen IFEF/honora membro de IFEF
Členové předsednictva/Membroj de la komitato :
PhDr Anna Abelovská,
Bc.Andrea Švubová,
ing. Ladislav Kovář,
Pokladník/Kasisto:Jan Kukla
Revizor/Revizoro:Alois Klumpar
Terminologická práce/Terminara laboro: doc.Jaroslav Matuška
Odborná práce/Faka laboro: ing Ladislav Kovář

A pakliže máte máte nějaký dotaz na nás,nebojte se zeptat,rádi vám odpovíme.Napište nám.
Poštovní adresa:
ČŽES
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz