O nás/členství

Přihláška do ČŽES

Pri ni/ Membreco

  Český železničářský esperantský svaz (ČŽES) je členem mezinárodní organizace IFEF-Mezinárodní železničářské esperantské federace.
Mezi našimi členy jsou zájemci o železnici,příznivci techniky i cestovatelé,kteří mají projetý svět.
Zároveň ale patří mezi naše hlavní úkoly sjednocování esperantské odborné terminologie v rámci celého světa,o čež se stará Terminologická komise
  O šíření Esperanta po odborné stránce se stará Odborná komise,která připravuje přednášky a také články do publikací. Jednou ročně se koná v některé ze členských zemí kongres IFEF. Na takovýchto kongresech si můžeme vyměňovat zkušenosti,
navštívit drážní i jiné místní zajímavosti.Součástí jsou i odborné přednášky a kulturní program. Taktéž je jednou ročně pořádán kongres ČŽES,který navštěvují i esperantisté z jiných zemí a stejně tak se i naši členové
zúčastňují různých setkání a kongresů v ostatních zemích. IFEF také vydává svůj vlastní časopis-Internacia fervojisto, v němž se můžete dočíst více o naší organizaci,různých setkáních
a železničních zajímavostech z celého světa,a to vše v mezinárodním jazyce Esperanto (ILo)
Pokud se chcete o tomto jazyce dozvědět více,nebo se jej začít i učit použijte odkaz Lernu!
  Členem Českého železničářského esperantského svazu se může stát každý,kdo má jakýkoliv zájem o železnici
, a to jak pracovní,tak třeba i jen zájmový,a také se zajímá o mezinárodní jazyk esperanto (ILo)
Roční členský příspěvek je 300,-Kč
V tomto příspěvku je zahrnuto i odebírání časopisu Internacia fervojisto v elektronické podobě a současně jste členem Mezinárodního železničářského esperantského svazu IFEF,máte tedy slevu na účastnickém poplatku při kongresu IFEF
  Možné je i členství bez odběru tohoto časopisu a to za 50Kč ročně,v tom případě jste členy jen ČŽES
prihlaskaCZES.pdf         prihlaskaCZES.docx
Přihlášku,nebo případné dotazy na naši činnost zašlete na adresu: cefea@centrum.cz.

Naše vedení/Nia estraro:
Předseda / Prezidanto:
Ladislav Hakl
Členové předsednictva / Membroj de la komitato :                                                                                                        ing. Ladislav Kovář, PhDr Anna Abelovská, Mgr.Andrea Švubová DiS,  Ivan Potíška
Pokladník / Kasisto: Jan Kukla
Revizor / Revizoro: Alois Klumpar
Terminologická práce / Terminara laboro: doc.Jaroslav Matuška PhD
Odborná práce / Faka laboro: ing Ladislav Kovář

ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300

IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

ID datové schránky: csmfh5k

 

Naši partneři: