Arkivo

 

70-tý kongres IFEF minulostí.
Ve dnech 19. až 25. května se konal ve Wroclawi jubilejní 70-tý kongres Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), kterého se zúčastnilo 123 osob z 20 zemí. Třetí nejpočetnější skupinou účastníků byla delegace z České republiky, kterou tvořili členové České sekce IFEF. V průběhu konání kongresu byly projednávány jednak organizační záležitosti a také otázky týkající se esperantské železniční terminologie a přednášky zabývající se železniční tematikou. Součástí kongresu byla i kulturní vystoupení a zajímavé exkurse v regionu Dolní Slezsko.

La 70-a kongreso de IFEF estas pasinteco.
Dum tagoj de la 19-a ĝis 25-a de majo okazis en Wroclaw jubilea 70-a kongreso de Internacia Fervojista Esperanta Federacio (IFEF), kiun partoprenis 123 personoj el 20 landoj. Tria plej nombra grupo estis delegacio el Ĉeĥa respubliko, kiun konsistis membroj de Ĉeĥa sekcio de IFEF. Dum la kongreso estis pritraktitaj parte organizaj aferoj kaj ankaŭ terminoj el esperanta fervoja terminologio kaj prelegoj kun fervoja tematiko. En programo de la kongreso estis ankaŭ kulturaj prezentaĵoj kaj interesaj ekskursoj en regiono de Malsupra Silesio. Kongreso IFEF en Wroclaw