Faka laboro


11.-13.6.2019 veletrh/foiro Dny kolejové dopravy ( Czech raildays ) v Ostravě / en Ostrava
otevřeno/malfermita 9-18  ( 13.6 jen/nur 9-16 )

1.6.2019 vizito de firmao CZ LOKO en Česká Třebová


Vizito de muzeo en Olomouc
Komuna foto de partopranantoj de faka renkontiĝo en Fervojmuzeo ČD en Olomouc, 16. 5 . 2019. Partoprenis 5 studentoj el Pardubice (Jan Perner Transportfakultato) kun sia instruisto Jaroslav Matuška kaj 8 esperantistoj kaj E-favorantoj. Laŭ la taksado de studentoj estas ekskurso sukcesplena, do ni povos aranĝi similan komunan renkontiĝon venontjare.
Dankon al Ladislav Lani el EK Olomouc por organizo kaj al nia ĉiĉerono s-ro Hanzal por tre interesa klarigado. 
16. 5. 2019 proběhla exkurze do bývalé výtopny ČD, nacházející se za hl. n. Olomouc (t. č. depozit muzea ČD v Lužné u Rakovníka).                                               16.5.2019 okazis faka ekskurso al remizo en Olomouc,deponejo de muzeo ČD
Exkurse se též zúčastnili. studenti z Dopravní fakulty Jana Pernera pardubické University (UPa) pod vedením doc. Ing. Jaroslava Matušky, Ph.D., který k.j. je i členem Českého železničářského esperantského svazu.Využili jsme tedy tuto mimořádnou příležitost a navštívili výtopnu, která je mimořádně přístupna pro studenty UPa, esperantisty-železničáře a ostatní příznivce železniční dopravy.
Zúčastnili se esperantisté z Přerova ,Olomouce,Lipníka nad Bečvou,Týniště nad Orlicí a České Třebové.
Ladislav Láni     Faka delegito de UEA

Faka seminario

Univerzitato Pardubice, Jan Perner Trafikfakultato
Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
invitis al faka seminario
EŬROPAJ FERVOJOJ
26-a februaro 2019, 9:00 – 13:00 h, lernoĉambro DB-03
Jan Perner Trafikfakultato, Studentská 95, Pardubice
Prelegantoj:
Rodica Todor (Romanio): Pri la Internacia Fervojista Esperanto Federacio
Guido Brandenburg (Germanio): Modelo Karlsruhe
Bodo Ehrlich (Germanio): Kiel ekestas teknikaj fervojaj standardoj en EU?
Ladislav Kovář (Ĉeĥio): Diagnoziko de moviĝantaj fervojveturiloj en ĈR
Jan Niemann (Danio): Køge Nord – nova stacio
Vito Tornillo (Italio): Bologna stacio (AV)
Seminario estis dediĉita por ĉiuj interesuloj pri fervojoj en eksterlando.
Prelegoj kaj diskuto estis tradukita el Esperanto en la ĉeĥa lingvo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *