Faka laboro

Univerzitato Pardubice, Jan Perner Trafikfakultato
Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
invitis al faka seminario
EŬROPAJ FERVOJOJ
26-a februaro 2019, 9:00 – 13:00 h, lernoĉambro DB-03
Jan Perner Trafikfakultato, Studentská 95, Pardubice
Prelegantoj:
Rodica Todor (Romanio): Pri la Internacia Fervojista Esperanto Federacio
Guido Brandenburg (Germanio): Modelo Karlsruhe
Bodo Ehrlich (Germanio): Kiel ekestas teknikaj fervojaj standardoj en EU?
Ladislav Kovář (Ĉeĥio): Diagnoziko de moviĝantaj fervojveturiloj en ĈR
Jan Niemann (Danio): Køge Nord – nova stacio
Vito Tornillo (Italio): Bologna stacio (AV)
Seminario estis dediĉita por ĉiuj interesuloj pri fervojoj en eksterlando.
Prelegoj kaj diskuto estis tradukita el Esperanto en la ĉeĥa lingvo.