Ĉefa paĝo

Ni vojaĝas kune! 25-a datreveno de Ĉeĥaj fervojoj kaj Jan Perner Transportfakultato
Solena „bapto“ de tiu ĉi lokomotivo 151.006 kun laŭokaza kolordezajno okazis je la 7-a septembro 2018 en fervojstacio Pardubice okaze de 25-a datreveno de la fondigo de Jan Perner Transportfakultato en Pardubice kaj la sama datreveno de ekesto de Ĉeĥaj fervojoj (ČD) en la jaro 1993.
En regula servo oni povas vidi ĝin trajnkape de la exprestrajno EC 144 / 145 Jan Perner inter Prago kaj Žilina (SK).


22.9.2018 – Národní den železnice v Českých Budějovicích/Nacia tago de fervojo en České Budějovice.
Nejen lokomotivy,ale také výstava o práci Fisaic,tedy i naší.
Ne nur lokomotivoj,sed ankau ekspozicio pri laboro de Fisaic,do ankau pri nia. Vizitu la plej grandan feston de fervojo en nia lando.


27.9.-29.9.2018 Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio (ĈeFEA) – en sindikata hotelo Ostrý en Železná Ruda, Ĉeĥio.Železná Ruda trovias proksime de germana limo je bela montaro Šumava.Proksime estas interesa tunelo sub monto Špičák,kiu estis longtempe la plej longa tunelo en nia lando.Bonvolu veni
Hotel Ostrý
cefea@centrum.cz
27.9.-29.9.2018 se bude konat konference ČŽES v odborovém hotelu v Železné Rudě na Šumavě.Všichni zájemci vítáni.


12 – 14. oktobro Konferenco de Ĉeha E-Asocio, ĈEA – en urbo Benešov, Ĉehio. Pinta aranĝo de Ĉeha Esperanto-Asocio kun labora traktado, temaj seminarioj kaj programoj ekskursa, kultura kaj amuza.
Organizas: Ĉeha E-Asocio, Náměstí Mítu 81/1, Svitavy, CZ-568 02, Ĉehio.
Retadreso: cea@esperanto.cz poštovní adresa:


La 71-a IFEF-kongreso okazos en Malaga, Hispanio, de la 3-a ĝis la 9-a de majo 2019.
Antaŭe kaj samtempe okazos la 78-a Hispana Esperanto-Kongreso de la 2-a ĝis la 5-a de majo.
ĈIUJN NECESAJN INFORMOJN vi trovos en la sekva retejo :
Kongreso IFEF en Malaga


ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP