Ĉefa paĝo

 

Připravili jsme pro zaměstnance SŽDC a ČD (případně i bývalé ) jednodenní kurs esperanta s povídáním o esperantském hnutí a  jeho vazbách na železnici.Těšíme se na váš zájem.


14.11.2019 od 10h proběhla schůzka přípravného výboru pro kongres IFEF  v roce 2021
14.11.2019  de 10h okazis kunveno de LKK de la IFEF kongreso 2021
1a viceprezidanto de OSŽ Vladislav Vokoun deziris al sinjoro Tomíšek,kiu festis sian 80-an jariĝon!
Poste sekvis trakatdo pri diverzaj aferoj kunligitaj kun nia kongreso en Beroun.

Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio aranĝis sian jarkunvenon en la hotelo Lesní chata en vilaĝo Kořenov inter montaroj Krkonoše kaj Jizerské hory.Dum restado ni vizitis muzeon en Kořenov(inter Kořenov kaj Harachov estas dentrada fervojo,ununura en nia lando-sed nun trajnoj jam ne uzadas dentradon) Ni ankau audis diversajn prelegojn pri fervojo kaj pri esperanta movado. Partoprenis 38 partoprenantoj el tri landoj.Ni tre dankas al niaj polaj kaj austriaj gekolegoj.

Iom da bildoj de nia jarkunveno en Kořenov el vizito de muzeo de dentrada fervojo Tanvald-Kořenov.


Nabídka pro studenty a mládež do 30 let
 • Zajímáš se o železnici, drážní dopravu?
 • Rád/-a cestuješ?
 • Chceš poznat odborníky a zajímavé lidi bez ohledu na Tvoji a jejich znalost angličtiny nebo jiného světového jazyku?
 • Zajímal by Tě univerzální jazyk, kterým se domluvíš v komunitě odborníků (dopraváků) i mládežníků po celém světě?
Zkus to s námi – zkus to v Mezinárodní federaci železničářů esperantistů.
Kdo jsme?
Mezinárodní federace sdružující zemské svazy esperantistů železničářů v cca 15 zemích Evropy, Asie a Kuby a sympatizanty (jednotlivé zájemce) z dalších cca 8 zemí
V České republice můžeš být členem Českého železničářského esperantského svazu.
Co nabízíme svým členům?
 • kurz mezinárodního jazyka Esperanto
 • semináře s mezinárodní účastí, ale jedním jazykem – bez tlumočníků
 • každoroční mezinárodní kongresy (bezplatná účast pro vybrané mládežníky do 30 let)
 • předplatné časopisu Mezinárodní železničář (6 x ročně)
 • měsíční aktuality z dopravy – bulletin Ze světa železnice
 • možnost publikovat odborné příspěvky ve Sborníku odborných textů (z dopravy)
 • možnost využití mezinárodní sítě poskytující nocleh zdarma
 • … a mnoho dalšího
 • Pokud Tě něco z naší nabídky zaujalo, máš rád/-a alternativní jazyky nebo máš nějaký dotaz, napiš na cefea@centrum.cz. Na Univerzitě Pardubice můžeš kontaktovat také Jaroslava Matušku (Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy).

29 maj. – 5 jun. 2020 : 72-a IFEF-kongreso en Frankfurt apud Oder (DE) / Słubice (PL)

28.5. – 3.6.2021  73a- IFEF kongreso en Beroun / Ĉeĥio
post dek jaroj denove okazos kongreso de esperantistoj-fervojistoj en  Ĉeĥio,en urbo Beroun.

ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *