Ĉefa paĝo


Nabídka pro studenty a mládež do 30 let

 • Zajímáš se o železnici, drážní dopravu?
 • Rád/-a cestuješ?
 • Chceš poznat odborníky a zajímavé lidi bez ohledu na Tvoji a jejich znalost angličtiny nebo jiného světového jazyku?
 • Zajímal by Tě univerzální jazyk, kterým se domluvíš v komunitě odborníků (dopraváků) i mládežníků po celém světě?
Zkus to s námi – zkus to v Mezinárodní federaci železničářů esperantistů.
Kdo jsme?
Mezinárodní federace sdružující zemské svazy esperantistů železničářů v cca 15 zemích Evropy, Asie a Kuby a sympatizanty (jednotlivé zájemce) z dalších cca 8 zemí
V České republice můžeš být členem Českého železničářského esperantského svazu.
Co nabízíme svým členům?
 • kurz mezinárodního jazyka Esperanto
 • semináře s mezinárodní účastí, ale jedním jazykem – bez tlumočníků
 • každoroční mezinárodní kongresy (bezplatná účast pro vybrané mládežníky do 30 let)
 • předplatné časopisu Mezinárodní železničář (6 x ročně)
 • měsíční aktuality z dopravy – bulletin Ze světa železnice
 • možnost publikovat odborné příspěvky ve Sborníku odborných textů (z dopravy)
 • možnost využití mezinárodní sítě poskytující nocleh zdarma
 • … a mnoho dalšího
 • Pokud Tě něco z naší nabídky zaujalo, máš rád/-a alternativní jazyky nebo máš nějaký dotaz, napiš na cefea@centrum.cz. Na Univerzitě Pardubice můžeš kontaktovat také Jaroslava Matušku (Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy).

Jarkunveno de Pola Esperantista Fervojista Asocio (PEFA) okazos samtempe kun la jubilea XXXV-a ARKONES – 20.-22. IX.2019. ARKONES (Artaj KONfrontoj en ESperanto) estas sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo en Poznano, str. Niepodległosci 8A (Domo de Kulturo de Fervojistoj) – la sama loko, kie okazis en la jaro 2008 la 60a IFEF kongreso. Pliajn informojn eblas peti de Pr Wiesław Libner, rete: wlib24@o2.pl .

26.9-29.9.2019 Autuna semajnfino-ligva seminario en Skokovy/Podzimní víkend ve Skokovech-jazykový seminář.Přijďte se naučit esperanto,nebo si jej vylepšit  do krásného prostředí Českého Ráje.Informace a přihlášky drahotovaesperanto@seznam.cz


11.10-13.10.2019 okazos jarkunveno de nia asocio en Kořenov

11.10-13.10.2019 se uskuteční konference ČŽES  v Kořenově

P R O G R A M/Programo
Pátek/Vendredo 11.10.2019
                    16.00-17:30 prezenceúčastníků (v recepci RZ OSŽ)/akceptejo
                           – 18.00 h. – večeře/vespermanĝo
                         – 19.00 h. – zahájení konference,jednání 1,část/komenco de konferenco,traktado 1a parto
Sobota/Sabato 12.10.2019
                             8.00 h. – snídaně/matenmanĝo
                        – 10.00 h.  – exkurze – Muzeum ozubnicové dráhy/ekskurso – muzeo de dentrada fervojo
                        – 13.00 h.  – oběd/tagmanĝo
                        – 14.30 h.  – jednání konference, 2. část/traktado 2a parto
                        – 18.00 h.  –večeře/vespermanĝo
                        – 19.00 hod.  – jednání konference, 3. část/traktado 3a parto
Neděle/Dimanĉo 13.10.2019
                          –  8.00 h. –snídaně/matenmanĝo
                          –  9.00 h. – jednání konference, 4. část, ukončení konference/traktado 4a parto,fino de la konferenco
                           13.00 h. –oběd/tagmanĝo
Přihlášku zašlete NEJPOZDĚJI do 26.8.2019 PhDr. Anně Abelovské na e-mail: annaabelovska@seznam.cz Přihlásit se lze i na MT 602710661

17.10.-20.10.2019 okazos konferenco de  Ĉeĥa Esperanto Asocio en Brno
17.10-20.10 2019 se v Brně uskuteční jubilejní sjezd k 50. výročí
založení Českého esperantského svazu.

29 maj. – 5 jun. 2020 : 72-a IFEF-kongreso en Frankfurt apud Oder (DE) / Słubice (PL)

28.5. – 3.6.2021  73a- IFEF kongreso en Beroun / Ĉeĥio
post dek jaroj denove okazos kongreso de esperantistoj-fervojistoj en  Ĉeĥio,en urbo Beroun.

ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *