Ĉefa paĝo

27.3.2019 Proběhne jednání výboru ČŽES v Berouně

27.3.2019 okazos traktado de estraro de ĈeFEA en Beroun


3.4.-7.4.2019 Jazykový seminář ve Skokovech.

Srdečně vás zveme na jazykový seminář,který proběhne ve Skokovech,v nádherném prostředí Českého Ráje.Kursy jsou vhodné jak pro začátečníky,tak i pro pokročilé.Nudit se nebudete.Kontakt: Jindřiška Drahotová tel.720 652 320

3.4.-7.4.2019 Lingva seminario en Skokovy

en Ĉeĥan paradizon, en la familian pensionon ESPERO, en vilaĝeton SKOKOVY – 75 km nordoriente de Prago. 

Venu inter homojn sanajn, handikapitajn, junajn kaj maljunajn, kiuj ŝatas Esperanton kaj deziras ĝui familian etoson, naturon, aǔ kiuj nur deziras scii ion pri la lingvo, aǔ volas nur promeni kaj ĝui la naturon.

Oni povas ekzerci la korpon kaj spiriton, krei permane memoraĵojn kaj babili en amika atmosfero.Senbariera medio, 2-5 litaj ĉambroj, prezo 430 Kč/tago (l Eǔro 27 Kč).

Kontaktoj kaj pli da informoj:

 

Jindřiška Drahotová

Sadová 745/36

CZ 293 01 Mladá Boleslav

Telefono: 420 720 652 320

drahotova@esperanto.cz

www.mlboleslav.cz/esperanto

www.evinatelier.cz

NUBO.RE

Nubo estas interkona retejo, kiel Fejsbuko, por esperantistoj kiuj volas uzi esperanton kiel ĉiutaga lingvo. En Nubo ni parolas nur en esperanto (sed komencantoj estas tre bonvenaj!).
Se vi ŝatas uzi ĝin provu! Ne estas ligita al Fejsbuko. Iru rekte al la retpaĝo: https://nubo.re/home
Ni jam kreis IFEF grupon! La kreinto estas nia kolego, metroa lokomotivestro, el Svedio.


IFEF kongreso en Málaga (Hispanio)

La Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, la Hispana Esperanto-Federacio kaj la Andaluzia Esperanto-Unuiĝo (AEU) invitas vin en Malago, la ĉefurbo de la Marbordo de la Suno, por partopreni:
–  la 71-an IFEF Kongreson okazonta de la 3-a ĝis la 10-a de majo 2019. Ni atendas fervojistojn esperantistojn kaj amikojn de fervojo, sed ne nur. IFEF jubileos 110 jarojn de sia fondiĝo en 1909, dum la 5-a UK en Barcelono, kiel Internacia Asocio de la Esperantistoj-Fervojistoj.
 – la 78-an Hispanan Kongreson de Esperanto, okazonta de la 1-a ĝis la 5-a de majo 2019. En la Hispana Esperanta Kongreso en Madrido, inter la 20-a kaj la 22-a de julio 2018, estis oficiale anoncita la 78-an Hispanan Kongreson en Malago.
 – la 21-an Andaluzian Kongreson de Esperanto, kiu okazos de la 3-a ĝis la 5-a de majo 2019, kune kun la 2 antaŭaj kongresoj. Tiel ni daŭrigas la tradicion de la andaluziaj kongresoj, post la 20-an en Antekero, kaj ofertas al la andaluzoj la ŝancon partopreni en la internacia etoso de la IFEF kaj HEK kongresoj kaj samtempe prezenti tie eroj de la esperanta andaluzia vivo.

71-a IFEF kongreso


11.10.-13.10.2019 okazos konferenco de ĈeFEA en Kořenov

11.10-13.10.2019 se uskuteční konference ČŽES  v Kořenově


17.10.-20.10.2019 okazos konference de  Ĉeĥa Esperanto Asocio en Brno

17.10-20.10 2019 se v Brně uskuteční jubilejní sjezd k 50. výročí
založení Českého esperantského svazu.

 


ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP