Ĉefa paĝo


74. IFEF kongreso Antwerpen (Belgio)

IFK emblemo

             Antverpeno 6-12 majo 2023
Postkongreso en Valonio 12-14 majo 2023

https://www.ifef2023.net/


Venonta Verden – seminario okazos:

4.3-7.3. 2023 en Pardubice ( Ĉeĥio )

Loko:  Univerzitato Pardubice


18.-22.11.2022 okazis en Rotterdam (Nederlando) Verden seminario


22.11.2022 proběhl v Praze, v domě Bohemika jednání vedoucích skupin ČZS FISAIC. Projednána byla i činnost naší skupiny esperantistů.

22.11.2022 okazis kunveno de Landa asocio de FISAIC. Estraranoj  pritraktis  agadon de unuopaj grupoj.


21.-23.10.2022 Svitavy – muzeo de Esperanto

„Renkotiĝo en muzeo“ kaj ekspozicio „Fakaj asocioj
V Muzeu esperanta ve Svitavách proběhla vernisáž výstavy věnovaná odborným esperantským organizacím. Této akce jsme se zúčastnili i my a informovali přítomné o práci IFEF i ČŽES. Představili jsme naši terminologickou práci, odborné semináře, přednášky a exkurse, projekt Verden a naše kongresy a jiná setkání.

En la Muzeo de Esperanto en Svitavy okazis solena malfermo de muzea ekspozicio dediĉita al „Fakaj asocioj“. Do nia asocio prezentis laboron de IFEF kaj ĈeFEA. Ni parolis pri terminara laboro, fakaj seminarioj, fakaj ekskursoj, Verden projekto, niaj kongresoj.

Dum la „Renkotiĝo en muzeo“ renkotiĝis nia kolego Ladislav Kovář kun la organizatoj de la 75.IFEF kongreso, kiu okazos en Trenčín (Slovakio) en la jaro 2024. Kune kun li diskutis sinjoro P. Baláž kaj sinjorino M.Feifičová.

 

7.10.-9.10.2022

Konference Českého železničářského esperantského svazu

Konferenco de Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio

Místo/ Loko: Prudká u Tišnova

Ve dnech 7.10-9.10.2022 jsme se sešli za krásného podzimního počasí v pěkném areálu rekreačního střediska v Prudké u Tišnova. Účastníci se sjeli z celé naší země. Naším hostem byl i máš kolega z IFEF Bruno Henry žijící střídavě ve Francii a Číně, čehož jsme využili i během přednášek, kde se na obě země a železnici v nich též dostalo. Na programu bylo kromě projednání spolkových věcí osm odborných a tři ne železniční přednášky, zprávy z esperantských akcí, malý kurs esperanta, a také zábava.
 Ve stejné době probíhal i malý železniční víkend v Tišnově, který zájemci navštívili.

La konferenco okazis en bela arbara regiono proksime de urbo Tišnov. En la sama tempo okazis fervoja festo en Tišnov, do ni havis eblecon vidi novan kaj malnovan teknikon en la regiono de vaporlokomotivoj ĝis tre nova motorvagonaro. Dum nia aranĝo estis programo plenumita el prelegoj, kusro, tradukado, eskursoj ktp. Granda parto estis pritraktado de internaj aferoj. Ni volas danki al s-ro Bruno Henry(FR), kiu vizitis nin. Dankon al partoprenantoj.


24.9.2022 Proběhl v Plzni Národní den železnice a v jeho rámci se představly i skupiny pracující ve sdružení Fisaic, včetně té naší, esperantské. Jako vždy jsme měli stánek, kde jsme seznamovli s naší činností širokou veřejnost.     

24.9.2022 okazis en urbo Plzeň Nacia tago de fervojo. Krom lokomotivoj, vagonaroj, fervoja tekniko kaj fervojoj miniaturaj estis prezentita ankaŭ nia agado.
Nia „Esperanta tablo“ estis plena de varbiloj, informiloj, libroj ktp. Sed por ni estis tre agrabla, ke venis ankaŭ sufiĉe granda nombro de interesiĝantoj, kiuj demandis al ni pri internacia lingo, pri niaj spertoj kun ĝi. Multaj homoj havis eblecon vidi, ke nia agado daŭras.


  • Filmo pri IFEF/ Film o IFEF


 

Nabídka pro studenty a mládež do 30 let
 • Zajímáš se o železnici, drážní dopravu?
 • Rád/-a cestuješ?
 • Chceš poznat odborníky a zajímavé lidi bez ohledu na Tvoji a jejich znalost angličtiny nebo jiného světového jazyku?
 • Zajímal by Tě univerzální jazyk, kterým se domluvíš v komunitě odborníků (dopraváků) i mládežníků po celém světě?
Zkus to s námi – zkus to v Mezinárodní federaci železničářů esperantistů.
Kdo jsme?
Mezinárodní federace sdružující zemské svazy esperantistů železničářů v cca 15 zemích Evropy, Asie a Kuby a sympatizanty (jednotlivé zájemce) z dalších cca 8 zemí
V České republice můžeš být členem Českého železničářského esperantského svazu.
Co nabízíme svým členům?
 • kurz mezinárodního jazyka Esperanto
 • semináře s mezinárodní účastí, ale jedním jazykem – bez tlumočníků
 • každoroční mezinárodní kongresy (bezplatná účast pro vybrané mládežníky do 30 let)
 • předplatné časopisu Mezinárodní železničář (6 x ročně)
 • měsíční aktuality z dopravy – bulletin Ze světa železnice
 • možnost publikovat odborné příspěvky ve Sborníku odborných textů (z dopravy)
 • možnost využití mezinárodní sítě poskytující nocleh zdarma
 • … a mnoho dalšího
 • Pokud Tě něco z naší nabídky zaujalo, máš rád/-a alternativní jazyky nebo máš nějaký dotaz, napiš na cefea@centrum.cz. Na Univerzitě Pardubice můžeš kontaktovat také Jaroslava Matušku (Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy).

   ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář