Ĉefa paĝo

Český železničářský esperantský svaz

a Klub Esperanta„Amikeco“Česká  Třebová

pořádají při příležitosti 10-ho výročí založení ČŽES setkání dne 1.6.2019 (sobota) v České Třebové.

Program:           10,30 hod – prohlídka výrobních prostor závodu CZ LOKO.                                                             Společnost slaví v letošním roce 170-té výročí                                         založení původních železničních dílen.

                        12,00 hod – společné foto u pamětního kamene k 50. výročí založení EK Č.Třebová v parku Javorka

                     13,00 hod – posezení v restauraci Javorka v České Třebové s krátkým programem:

10 let ČŽES

  • IFEF kongres Málaga

Možnost objednání oběda a občerstvení (na tento den připravuje restaurace grilovaná jídla).

Sraz účastníků v 10,10 hod před nádražím v České Třebové

 Prosíme o potvrzení vaší účasti nejpozději do 28.5.2019 na tel. 602483265 nebo mail: kovar.lad@email.cz

Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
kaj Esperanta klubo „Amikeco“ Česká Třebová
preparis renkontiĝon, kiu estas dediĉita al 10 jaroj de ĈeFEA.
La aranĝo okazos sabate 1.6.2019 je 10h en urbo Česká Třebová.
Programo :
10,30 – vizito de firmao CZ LOKO.
12,00 – komuna fotado ĉe memorŝtono de fondo de EK Č.Třebová en parko Javorka
13,00 – ni vizitos gastejon Javorka kun prelegoj pri 10 jaroj de ĈeFEA kaj pri IFEF kongreso en Malaga

mail: kovar.lad@email.cz


11.-13.6.2019 veletrh/foiro Dny kolejové dopravy ( Czech raildays ) v Ostravě / en Ostrava

otevřeno/malfermita 9-18  ( 13.6 jen/nur 9-16 )


19.6.2019 Jednání výboru ČŽES v České Třebové od 15h / Kunveno de estraro de ĈeFEA en Česká Třebová je 15h


22.6.2019    Lima Renkontigxo (LiRe) – en Schoena, Germanio.

Loko de renkonto 11.00 h apud stacidomo Schoena ĉe la fervoja linio inter Prago kaj Dresdeno, tie komuna pikniko, 13.30 h komuna uzado de la trajno al ripoza loko Stadt Wehlen, tie vizito de memoriga tabulo de Zamenhof, poste kaforondo, 16.30 h fino de aranĝo. Organizas: Hans-Joachim Gunkel, Voss Str. 7, D-06110 Halle, Germanio. – retadreso: HajoGunkel@t-online.de


28-30.06.2019 Hungario-Tiszafüred

Niaj hungaraj kolegoj preparis Landan Amikan Fervojistan Esperanto Renkontiĝon.

Kontakteblecoj: VAS-SZEGEDI Julianna (vaŝsegedi juliana)
5350, Tiszafüred, Felsőbuda u. 77
Tel: +36/70-450-1688 ; vasszegedi@gmail.com11.10.-13.10.2019 okazos


11.10-13.10.2019 Konferenco de ĈeFEA en Kořenov

11.10-13.10.2019 se uskuteční konference ČŽES  v Kořenově


17.10.-20.10.2019 okazos konference de  Ĉeĥa Esperanto Asocio en Brno

17.10-20.10 2019 se v Brně uskuteční jubilejní sjezd k 50. výročí
založení Českého esperantského svazu.


ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *