Ĉefa paĝo

Se zármutkem sdělujeme, že tento svět opustil 25.11.2020

pan Vladislav Hasala

Jsme rádi, že jsme měli tu čest se s ním znát a setkávat.

Ripozu en paco,Vladislav


Není tajemstvím, že esperantisté jsou velmi aktivní lidé, krom toho jsou vždy  ochotni  pomáhat tam, kde je to nutné. Vyjímkou není ani doba, kdy nás navštívil Covid-19. Někteří z nás se stávají i dobrovolníky. Příkladem je i naše  členka Andrea Švubová, která za svou pomoc v čase nouze obdržela i diplom. Blahopřejeme a děkujeme.

Ne estas sekreto, ke esperantistoj estas tre aktivaj homoj. Krom tio estas ĉiam kapablaj helpi tie, kie ilia laboro estas necesa. Tial ne estas surprizo, ke nun, kiam vizitis nin Covid-19, iuj el ni okazis volontuloj. Ekzemplo estas nia membrino Andrea Švubová, kiu ricevis pro ŝia helpo diplomon.


Nova filmo pri IFEF/Nový film o IFEF


12.9.2020 okazis en Prago – Masarykovo nádraží ( stacidomo de Masaryk ) Tago de praga trafiko kaj ni esprantistoj fervojistoj propagis tie nian agadon antaŭ publiko. Ni preparis por interesantoj diversajn varbilojn kaj estis pretaj respondi ĉiujn demandojn pri nia lingvo, laboro kaj ŝatokupo. 

12.9.2020 proběhl v Praze na Masarykově nádraží Den železnice a my jsme byli u toho s naším propagačním kioskem, kde jsme zodpovídali dotazy ohledně naší činnosti


Aŭtuna virtuala kunveno de fake Aplika Sekcio

Intersekve kun la virtuala kunveno de FAS en Junio 2020 ni invitas ĉiujn interesulojn al la dua faka kunveno. Dato kaj horo estos precizigitaj, sed jam hodiaŭ vi povas rezervi unu vespero (verŝajne 19:00 – 20:00 h) inter la 23. – 26. Novembro 2020. Ekzakta dato, horo, programo kaj ligilo por partopreno al tiu ĉi kunveno (aŭ kiel preleganto aŭ kiel aŭskultanto) aperigos al www.ifef.net la plej malfrue du semajnojn antaŭ la kunveno. Unu prezentaĵo estas jam anoncita, aliaj 2 -3 (po 10 – 15 minutoj) estas invititaj. Kunveno okazos denove pere de platformo BBB. Se vi povos prezenti vian prelegeton, skribu vian temon al sekretario de FAS (jaroslav.matuska@upce.cz). Ni ĝojas al vi!



Nabídka pro studenty a mládež do 30 let
 • Zajímáš se o železnici, drážní dopravu?
 • Rád/-a cestuješ?
 • Chceš poznat odborníky a zajímavé lidi bez ohledu na Tvoji a jejich znalost angličtiny nebo jiného světového jazyku?
 • Zajímal by Tě univerzální jazyk, kterým se domluvíš v komunitě odborníků (dopraváků) i mládežníků po celém světě?
Zkus to s námi – zkus to v Mezinárodní federaci železničářů esperantistů.
Kdo jsme?
Mezinárodní federace sdružující zemské svazy esperantistů železničářů v cca 15 zemích Evropy, Asie a Kuby a sympatizanty (jednotlivé zájemce) z dalších cca 8 zemí
V České republice můžeš být členem Českého železničářského esperantského svazu.
Co nabízíme svým členům?
 • kurz mezinárodního jazyka Esperanto
 • semináře s mezinárodní účastí, ale jedním jazykem – bez tlumočníků
 • každoroční mezinárodní kongresy (bezplatná účast pro vybrané mládežníky do 30 let)
 • předplatné časopisu Mezinárodní železničář (6 x ročně)
 • měsíční aktuality z dopravy – bulletin Ze světa železnice
 • možnost publikovat odborné příspěvky ve Sborníku odborných textů (z dopravy)
 • možnost využití mezinárodní sítě poskytující nocleh zdarma
 • … a mnoho dalšího
 • Pokud Tě něco z naší nabídky zaujalo, máš rád/-a alternativní jazyky nebo máš nějaký dotaz, napiš na cefea@centrum.cz. Na Univerzitě Pardubice můžeš kontaktovat také Jaroslava Matušku (Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy).


  73a- IFEF kongreso en Beroun / Ĉeĥio okazos dum la jaro 2022

en  Ĉeĥio,en urbo Beroun

Ligilo al kongresa pagaro: http://kongreso.wz.cz/


ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář