Ĉefa paĝo

19.6.2019 Proběhlo jednání výboru ČŽES v České Třebové  na kterém se projednávala příprava konference v Kořenově a také přípravy na kongres v Berouně v roce 2021 

1.6.2019 jsem oslavili v České Třevové 10 let našeho svazu.Při té příležitosti jsme navštívili den otevřených dveří ve firmě CZ LOKO,která slavila ,vznik původních dílen pře 170 lety.Po té jsme se přemístili do blízkého parku Javorka k esperantskému kameni a následně pak do přilehlé restaurace,kde program pokračoval krátkými přednáškami o naší historii,o historii dílen a o právě proběhlém kongresu v Malaze.Za rakouské železničáře esperantisty nás přijel pozdravit Leo Patek.
  Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
kaj Esperanta klubo „Amikeco“ Česká Třebová
preparis renkontiĝon, kiu estis dediĉita al 10 jaroj de ĈeFEA.
La aranĝo okazis sabate 1.6.2019 de 10h en urbo Česká Třebová.
Programo :
10,30 – vizito de firmao CZ LOKO.
12,00 – komuna fotado ĉe memorŝtono de fondo de EK Č.Třebová en parko Javorka
13,00 – ni vizitis gastejon Javorka kun prelegoj pri 10 jaroj de ĈeFEA kaj pri IFEF kongreso en Malaga

Vizito de muzeo Olomouc

 

Komuna foto de partopranantoj de faka renkontiĝo en Fervojmuzeo ČD en Olomouc, 16. 5 . 2019. Partoprenis 5 studentoj el Pardubice (Jan Perner Transportfakultato) kun sia instruisto Jaroslav Matuška kaj 8 esperantistoj kaj E-favorantoj. Laŭ la taksado de studentoj estas ekskurso sukcesplena, do ni povos aranĝi similan komunan renkontiĝon venontjare.
Dankon al Ladislav Lani el EK Olomouc por organizo kaj al nia ĉiĉerono s-ro Hanzal por tre interesa klarigado.

11.10-13.10.2019 Konferenco de ĈeFEA en Kořenov
11.10-13.10.2019 se uskuteční konference ČŽES  v Kořenově

17.10.-20.10.2019 okazos konference de  Ĉeĥa Esperanto Asocio en Brno
17.10-20.10 2019 se v Brně uskuteční jubilejní sjezd k 50. výročí
založení Českého esperantského svazu.

29 maj. – 5 jun. 2020 : 72-a IFEF-kongreso en Frankfurt apud Oder (DE) / Słubice (PL)

28.5. – 3.6.2021  73a- IFEF kongreso en Beroun / Ĉeĥio
post dek jaroj denove okazos kongreso de esperantistoj-fervojistoj en  Ĉeĥio,en urbo Beroun.

ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *