Facebook de IFEF
IFEF-Internacia fervojista esperanto federacio
UEA-Universala esperanto asocio
Europa Esperanto Unio
SAT
ČES-Ĉeĥa esperanto asocio
DEFA-Dana fervojista Esperanto asocio
FFEA-Francia fervojista Esperanto asocio
HFEA-Hungara fervojisto Esperanto asocio
Slovenia fervojista Esperanto asocio
IFEA-Itala fervojista Esperanto asocio
Lernu!
Edukado
ILEIkajĈeĥa sekcio de ILEI
Kurso de Esperanto
Naturamikoj
Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo
Libera folio
Verda stacio
Esperanto TVNovaĝoj TV+Radio
Akademio de Esperanto
Teleskopo-internacia scienca revuo-Scienca revuo de ISAE
Tutmondaj sindikataj novaĵoj
Eventoj
Kalendaro de esperantistaj eventoj
Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj

Fisaic-foto ĉeĥa grupo Fisaic
Esperanto estránky-v češtině o esperantu

Cx= Ĉ ,ĉ Gx=Ĝ, ĝ Hx=Ĥ, ĥ Jx=Ĵ, ĵ Sx=Ŝ, ŝ Ux=Ŭ, ŭ