El fervoja mondo 5/17
El fervoja mondo 4/17
El fervoja mondo 3/17
El fervoja mondo 2/17
El fervoja mondo 1/17
Malnovajn numerojn vi trovos en Artikoloj.


Bonvenon al ĉiuj geesperantistoj, kiuj planas partopreni la 102-an Universalan Kongreson de Esperanto en Seulo kaj ŝatus atingi ĝin per la Trasiberia fervojo, la plej longa fervojo en la mondo! Julie 2017 estos organizita dusemajna E-karavano, kiu startos en Moskvo (sub aŭspicio de Rusia Esperantista Unio kaj Seula Esperanto-Kulturcentro). Partoprenontojn de la vojaĝo atendas varia kultura programo en la rusia ĉefurbo, trajnumado ĝis la unika lago Bajkalo, kie ili konatiĝos kun vidindaĵoj de la regiono. Poste la ekstremorienta urbo Vladivostoko varme akceptos siajn gastojn. Seulo atingeblas de Vladivostoko kaj ŝipe, kaj aviadile. La unuajn informojn vi trovos en www.esperanto-karavano.info
La karavanon organizas kaj akompanos spertaj rusiaj geesperantistoj. Kontaktu la organizantojn: esperantokaravano@gmail.com

15.-17.9.2017 Slovakio -Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Sindikata ripozamuzejo OSŽ „Skalka“ en Rajecké Teplice en Slovakio. Prelegoj, faka ekskurso.

Srdečně Vás zveme na konferenci České sekce IFEF/ČŽES, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. září v Hotelu SKALKA v Rajeckých Teplicích (Slovensko).
Přihlášku zašlete NEJPOZDĚJI do 5.8.2017 PhDr. Anně Abelovské (ulice Gutova č. 26, 100 00 Praha 10), nebo e-mailem: annaabelovska@seznam.cz Přihlásit se lze i na MT 602710661 s uvedením požadavků na stravování a ubytování.
ŽÁDÁME členy o dodržení TERMÍNU zaslání přihlášky! Pozvánka,program a přihláška/Invitilo,programo kaj aliĝilo

13.10-15.10.2017 Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Šternberk
Pinta aranĝo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kun labora traktado, temaj seminarioj kaj programoj ekskursa, kultura kaj amuza.
Okazloko: urbo Šternberk situanta ĉ. 15 km norde de distrikta urbo Olomouc
Pli precizaj informoj preparatas kaj estos ĝustatempe sciigitaj.


poštovní adresa:
ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 23456259/0300
IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591
BIC (SWIFT)CEKOCZPP
STATUTO de IFEF