El fervoja mondo 6/17
El fervoja mondo 5/17
El fervoja mondo 4/17
El fervoja mondo 3/17
El fervoja mondo 2/17
El fervoja mondo 1/17
Malnovajn numerojn vi trovos en Artikoloj.

26. aŭgusto Bograĉfest 2017 - en Lendava, Slovenio. Esperantista teamo konkuros kun 100 aliaj skipoj en kuirado de bograĉo. Senpaga bograĉ-talero. Internacia kuirteamo. Nenia kotizo. Inf.: Fervojista Esperanto-Societo, Esperanto: p.p. 123, SI-9220 Lendava, Slovenio. Rete: fes.maribor@amis.net

15.-17.9.2017 Slovakio -Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Sindikata ripozamuzejo OSŽ „Skalka“ en Rajecké Teplice en Slovakio. Prelegoj, faka ekskurso.

Srdečně Vás zveme na konferenci České sekce IFEF/ČŽES, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. září v Hotelu SKALKA v Rajeckých Teplicích (Slovensko).
Přihlášku zašlete NEJPOZDĚJI do 5.8.2017 PhDr. Anně Abelovské (ulice Gutova č. 26, 100 00 Praha 10), nebo e-mailem: annaabelovska@seznam.cz Přihlásit se lze i na MT 602710661 s uvedením požadavků na stravování a ubytování.
ŽÁDÁME členy o dodržení TERMÍNU zaslání přihlášky! http://www.skalkahotel.sk/ Pozvánka,program a přihláška/Invitilo,programo kaj aliĝilo

13.10-15.10.2017 Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Kroměříž
Pinta aranĝo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kun labora traktado, temaj seminarioj kaj programoj ekskursa, kultura kaj amuza.
Pli precizaj informoj preparatas kaj estos ĝustatempe sciigitaj.


poštovní adresa:
ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 23456259/0300
IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591
BIC (SWIFT)CEKOCZPP
STATUTO de IFEF