Členství

Členem Českého železničářského esperantského svazu se může stát každý,kdo má jakýkoliv zájem o železnici
,a to jak pracovní,tak třeba i jen zájmový,a také se zajímá o mezinárodní jazyk esperanto (ILo)
Roční členský příspěvek je 300,-Kč
V tomto příspěvku je zahrnuto i odebírání časopisu Internacia fervojisto v elektronické podobě a současně jste členem Mezinárodního železničářského esperantského svazu IFEF,máte tedy slevu na účastnickém poplatku při kongresu IFEF


Fronta paĝo de gazeto Internacia fervojisto
Možné je i členství bez odběru tohoto časopisu a to za 50Kč ročně,v tom případě jste členy ČŽES
Pokud máte zájem,či máte dotazy napište nám.
poštovní adresa:
ČŽES
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 23456259/0300
IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591
BIC (SWIFT)CEKOCZPP