Bildoj el marta kunveno en Prago (2016)Granda nombro de partoprenantoj.Je bildo nur parto el ili! jarkuveno jarkunvenoI jarkuvenoII
Bildoj el Nacia tago de fervojo en Břeclav 2014 S4850001S4850001 ekskurso ekskurso ekskurso
ekskurso ekskurso ekskurso ekskurso
ekskurso ekskurso ekskurso

Bildoj el Šumperk, jarkunveno de ĈeFEA 2012
ekskursoekskurso ekskursoekskurso

ekskursoekskurso ekskurso

ekskursobabiladoekskursoĈe teatro
Ĉe teatro
Bildoj el Herzberg
el kongreoel kongreso Nacia parko Harz bonvenas esperantistojnAntau nacia parko Harz
Flagoj antau urbodomoFlafoj antau urbodomoEtspura lokomotivo en HarzEtspura lokomotivo en Harz

Jarkunveno 2011 en Rakovník.


Esperantistoj en muzeoEsperantistoj en fervojmuzeo Lužná u Rakovníka

El MuzeoEl muzeo
,hr>

Bildoj el Liberecbondeziro al nia prezidantinoBondeziro al nia prezidantino

Terminara komisiono laborasTerinara komisiono laboras

Jan Niemann kun Ladislav KovářJan Niemann kun Ladislav Kovář

pauzopauzo

Konsulto kun nia grafikisto sinjoro Vít StanovskýKonsulto kun nia grafikisto sinjoro Vít Stanovský

Rezerva generatoro de telferoRezerva generatoro de telfero

Kryštofovo údolíKryštofovo údolí

Botanika gxardenoBotanika gxardeno
--Cx= Ĉ ,ĉ Gx=Ĝ,ĝ Hx=Ĥ,ĥ Jx=Ĵ,ĵ Sx=Ŝ,ŝ Ux=Ŭ,ŭ--