ifef ifefifef

IFEF-Internacia fervojista esperanto-federacio/ĈeFEA-Ĉeha fervojista Esperanto asocio r.a.
Mezinárodní železničářská esperantská federace/ČŽES-Český železničářský esperantský svaz z.s.